Inspectie conform de eisen van scope 8 en 10

Scope 8 en 10

Je systemen blijvend in topconditie, dat is ons doel. Vos Inspectie Techniek gebruikt geavanceerde meetinstrumenten en we spijkeren voortdurend onze kennis bij. We adviseren je op basis van de nieuwste technieken en ontwikkelingen.

Naast inspecteurs en adviseurs werken bij ons ook gecertificeerde monteurs. Mocht er iets mis zijn met je installaties, staan we ook direct klaar om het op te lossen.

Wat is een Scope 8 inspectie?

Als werkgever dien je conform de Arbowet te zorgen voor een veilige werkomgeving. Het uitvoeren van periodieke inspecties op de elektrische installaties is een belangrijk onderdeel hiervan en draagt bij aan het waarborgen van de veiligheid.

Een Scope 8 inspectie is een voorbeeld van zo’n periodieke inspectie, waarbij de vaste elektrische installaties conform de NEN 3140 norm worden geïnspecteerd. Tijdens deze inspectie wordt gekeken of de installaties veilig zijn en voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften en -normen.

Verschillende aspecten van de installatie worden gecontroleerd, zoals de opbouw, de staat van het isolatiemateriaal, de beveiliging tegen aanrakingsgevaar en de aanwezigheid van aardlekschakelaars. Ook wordt gekeken of de installatie correct is aangesloten en of er geen beschadigingen of slijtage zijn die de veiligheid in gevaar kunnen brengen.

Na afloop van de Scope 8 inspectie wordt een inspectierapport opgesteld waarin eventuele aanbevelingen en verbeterpunten worden vermeld. Het uiteindelijke doel van de Scope 8 inspectie is om de veiligheid van de gebruikers van de installatie te waarborgen en eventuele risico’s te minimaliseren.

Wat is een Scope 10 inspectie?

Een Scope 10 inspectie is een veiligheidsinspectie van laagspanningsinstallaties volgens de NTA 8220 norm. Hierbij worden de veiligheidsrisico’s van de laagspanningsinstallatie geïdentificeerd en geanalyseerd. Laagspanningsinstallaties hebben een spanning van maximaal 1000 Volt AC of 1500 Volt DC.

Bij een Scope 10 inspectie wordt gekeken naar de opbouw van de installatie, de gebruikte componenten, de aanwezige beveiligingsmaatregelen en de wijze van installatie en onderhoud. Hierbij wordt beoordeeld of de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften en normen. De uitkomst van de Scope 10 inspectie wordt vastgelegd in een inspectierapport, waarin ook eventuele aanbevelingen en verbeterpunten worden vermeld.

Het doel van de Scope 10 inspectie is om de veiligheid van de laagspanningsinstallatie te waarborgen en eventuele risico’s voor mens en milieu te minimaliseren.

Bij een Scope 10 inspectie wordt niet alleen gekeken naar de veiligheid van de laagspanningsinstallatie, maar ook naar mogelijke brandrisico’s die hiermee gepaard kunnen gaan.

Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de kwaliteit van de elektrische componenten en bedrading, de aanwezigheid van isolatiemateriaal en de mate van overbelasting van de installatie. Ook wordt er gecontroleerd of de installatie voldoet aan de geldende brandveiligheidsvoorschriften en of er voldoende maatregelen zijn getroffen om een mogelijke brand te voorkomen.

Het doel van de Scope 10 inspectie is dus niet alleen om de veiligheid van de laagspanningsinstallatie te waarborgen, maar ook om de kans op brand te minimaliseren en eventuele schade te voorkomen. De meeste verzekeringsmaatschappijen eisen een scope 10 rapport, met een scope 10 rapport voldoet u nog niet aan de Arbowet.

Keuring arbeidsmiddelen

De keuring van elektrische apparaten is een belangrijk onderdeel van de NEN 3140 norm, die zich richt op het beoordelen van de veiligheid van elektrische installaties en apparatuur. Als werkgever ben je verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving conform de Arbowet, waarbij het uitvoeren van periodieke inspecties op elektrische apparaten bijdraagt aan het waarborgen van de veiligheid.

Tijdens een keuring van elektrische apparaten worden verschillende aspecten gecontroleerd, zoals de staat van het apparaat, de bedrading, de stekkers en het aardingssysteem. Ook wordt gekeken naar de veiligheidsvoorzieningen en of deze nog goed werken.

Na afloop van de keuring wordt een inspectierapport opgesteld waarin eventuele afwijkingen of gebreken worden vermeld. Op basis hiervan kunnen vervolgacties worden ondernomen om de veiligheid van de werkomgeving te waarborgen. Het uitvoeren van periodieke keuringen van elektrische apparaten.

Wij zijn wel thuis voor een vrijblijvende afspraak.